Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów

.::PASZPORT DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI::.

Rozmiar: 1874 bajtów

Rekrutacja do projektu zakończona.
Aktualnych informacji uczestnikom projektu udziela
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
tel.: 091 488 24 88
www.paszport.zarr.com.pl

Spotkania informacyjne

Dodano: 27.07.2009

W najbliższych dniach odbędą się spotkania informacyjne dotyczące projektu. W trakcie spotkań przekazane zostaną informacje na temat zasad naboru do projektu, kolejnych etapów jego realizacji oraz korzyści wynikających z uczestnictwa w projekcie.

Terminy i lokalizacja spotkań:

Koszalin - 30.07.2009 r.
godz. 12:00 - 15:00
Hotel Gromada
ul. Zwycięstwa 20
sala Pod Globusem

Szczecin31.07.2009 r.
godz. 11:00 - 14:00
Hotel Radisson SAS
Plac Rodła 10
sala Norwid I-II, I piętro
Serdecznie zapraszamy!!!Nabór do II edycji projektu

Dodano: 24.07.2009

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do II edycji projektu „Paszport do przedsiębiorczości”.
Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 03 sierpnia 2009 r. i potrwa do 07 sierpnia 2009 r.
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić Formularz rekrutacyjny projektu - do pobrania na: www.paszport.zarr.com.pl oraz w biurach projektu i dostarczyć w formie papierowej (osobiście, bądź za pośrednictwem poczty – decyduje data wpływu) w jednym z biur projektu wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego tożsamość (zawierającego nr PESEL).
Formularz rekrutacyjny musi być wypełniony w języku polskim, czytelnie, wszystkie pola muszą być wypełnione. Formularz musi być podpisany, a każda strona formularza musi być parafowana przez Kandydata na uczestnika projektu.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie (dostępnym na www.paszport.zarr.com.pl oraz w biurach projektu).Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu "Paszport do przedsiębiorczości" w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do osób zameldowanych/zamieszkałych z zamiarem stałego pobytu na terenie województwa zachodniopomorskiego,
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Grupę docelową projektu stanowią osoby, które nie ukończyły 25 roku życia, kobiety (w tym zwłaszcza powracające i wchodzące na rynek pracy)
oraz osoby zamieszkujące w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców.
W dwóch kolejnych edycjach projektu przewidziano łączny udział 120 osób.

Planowanym terminem rozpoczęcia rekrutacji do projektu jest połowa lutego br. Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami dostępne będą na stronie internetowej www.zarr.com.pl, w trakcie spotkań informacyjnych, które odbędą się w Szczecinie, Koszalinie, Wałczu i Świnoujściu oraz w biurach projektu:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin
pokój 207 (II piętro)
tel.: 091 488 24 88
www.paszport.zarr.com.pl


Biuro projektu w Koszalinie:
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin
tel.: 0-- --- -- -- wewn. -
Agnieszka Sekulska - Asystent Projektu
www.zkip.pl/paszport.html

Informacji na temat dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
udziela również Punkt Konsultacyjny.

Rozmiar: 709 bajtów
Rozmiar: 879 bajtów Rozmiar: 708 bajtów Rozmiar: 832 bajtów

(c) ZKiP 2009